wp3310d1a6.png
wp3ad42c17_0f.jpg
Hulp bij opvoeding en ontwikkeling

Praktijk voor Orthopedagogiek Lenie Rake  -  Wageningen

wpef1da3cb.png

wpf69b95cf.png

wp69b1d604.png

wp09516ded.png

wp695949b4.png

wp4f57d0a5.png

wp1acb8462.png

wp076dbf52.png

wp32a274df.png

Voor Ouders en Verzorgers

 

Bij de opvoeding van kinderen kunnen ouders/verzorgers te maken krijgen met allerlei vragen en problemen. Meestal lukt het wel om hiervoor zelf passende antwoorden of oplossingen te vinden. Soms zijn er echter situaties, die hardnekkiger zijn en waarover u met een deskundige wilt overleggen en praten.

 

In de Praktijk voor Orthopedagogiek wil ik u graag helpen als u vindt dat dingen thuis of op school niet zo goed gaan en u daar verandering in zou willen brengen. Samen met u bied ik aan uw kind de hulp en begeleiding die het beste aansluit bij de persoonlijke mogelijkheden en behoeften van uw kind.

 

In mijn werk staat de oplossingsgerichte benadering centraal: een positieve benaderingswijze, die uitgaat van de krachten en kwaliteiten van mensen.‘zie ‘Visie’

Ik help u om te kijken naar wat u werkelijk wilt veranderen, naar de situaties waarin het wèl goed gaat zodat de weg vrijkomt voor positieve verandering. Door samen met u naar oplossingen te zoeken komt u dichterbij het gewenste doel, dat u wilt bereiken.

 

U kunt bij de Praktijk voor Orthopedagogiek terecht als:

- uw kind zich vaak niet gelukkig voelt;

- u merkt, dat uw kind gepest wordt;

- uw kind zich in een groep niet op z’n gemak voelt

- het uw kind niet lukt om vrienden te maken en te houden;

- uw kind moeite heeft om zich te concentreren op het huiswerk;

- uw kind heel stil en teruggetrokken is

- uw kind vaak heel bang is;

- uw kind vaak zomaar ineens heel boos wordt op anderen;

- uw kind boosheid richt op jezelf, bijvoorbeeld door zichzelf pijn te doen

- u merkt, dat uw kind zichzelf lelijk, dom, te dik vindt en daardoor vaak verdrietig is

 

Ik help u en uw kind door te adviseren en te begeleiden bij:

- problemen thuis, op school, in de vrije tijd;

- het oefenen in sociale vaardigheden (bijv.: hoe kun je vrienden worden?);

- het vergroten van zelfvertrouwen;

- het overwinnen van faalangst;

- het vinden van een ‘plek’ in de groep.

 

Wanneer de problemen zich ook op school afspelen, dan behoren gesprekken met de leerkracht en observaties van uw kind op school tot de mogelijkheden.

n.b.: Alleen na toestemming van de ouders wordt contact met school opgenomen.