wp3310d1a6.png
wp3ad42c17_0f.jpg
Hulp bij opvoeding en ontwikkeling

Praktijk voor Orthopedagogiek Lenie Rake  -  Wageningen

wpef1da3cb.png

wpf69b95cf.png

wp69b1d604.png

wp09516ded.png

wp695949b4.png

wp4f57d0a5.png

wp1acb8462.png

wp076dbf52.png

wp32a274df.png

Visie

 

In mijn manier van werken staat de oplossingsgerichte benadering centraal: een positieve benaderingswijze, die uitgaat van de krachten en kwaliteiten van mensen.

Het is een respectvolle benadering, die uitgaat van de gedachte dat mensen in staat zijn hun eigen leven vorm te geven. De nadruk ligt op oplossingen (in plaats van op problemen), op wat er goed gaat (in plaats van op wat er fout gaat) en op het heden en de toekomst (en niet op het verleden).

 

Bij oplossingsgericht werken wordt de hulpvrager geholpen om zich de gewenste toekomst voor te stellen. De aandacht ligt op de gewenste situatie, op wat mensen anders willen.

Er wordt gekeken naar momenten in het leven, die dichterbij deze gewenste situatie staan (successen, hoe klein ook) en er wordt gekeken naar wat er dan ànders is.

Door te kijken naar uitzonderingen op het probleem, naar situaties waarin het wèl goed gaat en de problemen er niet zijn, komt de weg vrij voor positieve verandering. Door eerdere successen (hoe klein ook) te herhalen, wordt het gewenste doel bereikt.

De hulpvrager krijgt meer vertrouwen in zichzelf en daardoor neemt de motivatie toe om de gewenste verandering te realiseren. Hij/zij heeft immers zelf de oplossing bedacht en weet wat nodig is om het gestelde doel te bereiken.  

 

Mijn begeleiding wordt altijd gezien in samenhang met het gezin en de leefomgeving van het kind.