wp3310d1a6.png
wp3ad42c17_0f.jpg
Hulp bij opvoeding en ontwikkeling

Praktijk voor Orthopedagogiek Lenie Rake  -  Wageningen

wpef1da3cb.png

wpf69b95cf.png

wp69b1d604.png

wp09516ded.png

wp695949b4.png

wp4f57d0a5.png

wp1acb8462.png

wp076dbf52.png

wp32a274df.png

Werkwijze

 

In een eerste (vrijblijvend) oriënterend gesprek bespreken we waar we samen aan willen werken. Daarna maken we een plan van aanpak, dat kan bestaan uit:

 

- observatie thuis en/of op school.

- onderzoek van de intelligentie en/of van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

- begeleiding van kind en/of ouders in de thuissituatie.

- advisering aan de leerkracht en begeleiding op school.

- advisering over de vrijetijdsbesteding.

 

Mijn streven is om te werken met kortdurende trajecten.

In een enkel geval kan het nodig zijn om door te verwijzen naar een andere hulpverlener. Dit wordt altijd vooraf besproken.

 

 

Klachten

 

Mocht u niet tevreden zijn over de door mij geleverde hulp, dan ga ik daar graag met u over in gesprek. Als dat gesprek niet tot een oplossing leidt, dan kunt u een beroep doen op ondersteuning door een onafhankelijke instantie: Klachtenportaal Zorg.

Meer informatie: www.klachtenportaalzorg.nl/client-patient/